This is a free Purot.net wiki

Esityksia aiheesta

Tälle sivulle on koottu asiantuntijoitten jakamia esityspaketteja, jotka liittyvät oppimisen ja osaamisen arviointiin. Jokaisen esityksen otsikossa on lyhyesti tiivistetty esityksen keskeisin sisältö, asiayhteys ja kohderyhmä.

Aki Luostarinen 2015: perusopetuksen arviointimuutoksia

Aki Luostarinen 2016: Aikuislukion uusi OPS (työpaja), teemaopintojen arviointi ja arvioinnin monipuolistaminen

Pekka Peura 2014: periaatteet oppijaa motivoivaan arviointiin

Tiina Sarisalmi 2015: vanhemmille uuden perusopetuksen OPSin muutoksista

Merja Koivisti 2015: Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman arviointikulttuuri ja oppimisen tukeminen eri näkökulmista

Sanna Ruhalahti 2013: Palaute ja arviointi verkkokurssilla

Omnia 2013: Tutkintosuoritusten arvioinnin perusperiaatteet ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Marko Havu 2011: Arviointi ja palaute urheiluvalmennuksessa, palautteen antamisen psykologiaa

Tuuli Kurkipää ja Raisa Valtaoja 2014: Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Matleena Laakso 2015 (osittain päivittyvä): sähköinen ylioppilaskoe / Digabi-koulutus

Matleena Laakso 2016 (päivittyvä): sähköiset testit ja kokeet

Raisa Valtaoja 2014: OPS- ja YO-koeuudistukset, sähköiset kyselyt, testit, kokeet ja arviointimenetelmät

Eenariina Hämäläinen 2014: sähköinen yo-koe, lukion sähköiset kokeet ja arvioinnin muodot

Discuss & brainstorm